ҮНЭЛЖ БАРШГҮЙ МЭДЛЭГИЙГ ЧӨЛӨӨТЭЙ ХҮРТЭХ БОЛОМЖ

Мэдлэгийн даяар нөөц, үзэл санаа, арга барил, технологийг боловсролд өргөнөөр нэвтрүүлж; боловсролыг төр, олон нийтийн хамтын ажиллагааны өргөн талбар болгон хөгжүүлэх замаар хэл, түүх, соёл, үндэсний эрх ашгаараа нэгдмэл; даярчлагдсан дэлхийд өрсөлдөн амьдрах чадвартай, бүтээлч, хамтач монгол иргэдийг сургаж хөгжүүлэх насан туршийн боловсролын үндэсний шинэ тогтолцоог бий болгоход оршино…

дэлгэрэнгүй

ONE MONGOLIA

Нээлттэй боловсролын талаар мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл имэйлээ оруулна уу