ТӨСЛҮҮД

Хан Академийн нээлттэй сургалт

Нээлттэй мэдлэг боловсролын орчин үеийн хандлага, технологийн боломжийг боловсролын чанарын шинэчлэлд ашиглах эхлэлийг тавьж, нээлттэй боловсролын Нэг Монгол үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг үе шаттайгаар зохион байгуулж...
Дэлгэрэнгүй

Гүүгл цахим сургалтын багц

Нээлттэй боловсролын НЭГ Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд БСШУЯ-ны захиалгаар Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангаас санаачлан бүх ерөнхий боловсролын болон их сургуулиудыг нээлттэй сургууль болгох зорилгоор дэлхий нийтэд өргөнөөр...
Дэлгэрэнгүй

Монгол хэлний викитоль

Монгол улсын хөгжлийн хүч бол монгол хүний чадвар, түүний дотор,  хэл яриа, бичгийн соёлоороо дамжин илэрхийлэгддэг сэтгэн бодохуйн чадвар нь билээ. Сүүлийн 30 жилд Монголын...
Дэлгэрэнгүй