By

admin

Хан Академийн нээлттэй сургалт

Нээлттэй мэдлэг боловсролын орчин үеийн хандлага, технологийн боломжийг боловсролын чанарын шинэчлэлд ашиглах эхлэлийг тавьж, нээлттэй боловсролын Нэг Монгол үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг үе...
Дэлгэрэнгүй

Гүүгл цахим сургалтын багц

Нээлттэй боловсролын НЭГ Монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд БСШУЯ-ны захиалгаар Нээлттэй Мэдлэг Боловсролын Сангаас санаачлан бүх ерөнхий боловсролын болон их сургуулиудыг нээлттэй сургууль болгох зорилгоор...
Дэлгэрэнгүй